ERKENNING C en G - klasse 1-3 + G5 - klasse 4

 

 

BREUGELMANS WALTER en Zoon heeft een erkenning voor de catergorie C, C1 en G klasse 3 + C7 en G4 klasse 1.

Deze erkenning is op de lijst van de erkende aannemers ingeschreven onder het nr. 32714.

Daarnaast heeft onze firma sinds juni 2020 ook een erkenning G5, afbraakwerken, klasse 4, behaald met het nr. 9323.

 

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden betreffen vooral:

 

  • de technische bekwaamheid;
  • de financiële draagkracht;
  • de professionele integriteit.

 

Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, vormt de erkenning het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet.

 

De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken.

 

De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel.

 

Ze is in principe 5 jaar geldig.