V-NUMMER

 

 

Wij zijn de trotse bezitters van de noodzakelijke Vervoersvergunning, nl. de V-nummer.  Deze vergunning krijgt men niet zomaar, er zijn heel wat vereisten waaraan men moet voldoen, alvorens de vergunning toegekend wordt.

 

Om tot het beroep van wegvervoerder van goederen voor rekening van derden toegang te hebben dient de kandidaatvervoerder aan 4 wezenlijke voorwaarden te voldoen:

 

  • een daadwerkelijke bedrijfszetel in België hebben;
  • voldoen aan de voorwaarde inzake vakbekwaamheid; ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerswerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn een getuigschrift van vakbekwaamheid;
  • voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid; de natuurlijke personen, belast met de leiding van de vervoerswerkzaamheden, mogen geen ernstige en/of herhaalde veroordelingen hebben opgelopen;
  • voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht.